Sojusz Lewicy Demokratycznej

Struktura regionalna - powiat: Zabrze

ZARZĄD i RADA MIEJSKA  SLD w ZABRZU

Jarosław Więcław – Przewodniczący RM

Teresa Hałgas – Sekretarz RM

Radosław Wengricht – V-ce Przewodniczący RM

Elżbieta Podolecka – Członek Zarządu RM, Skarbnik

Krzysztof Pasek – Członek Zarządu RM

Krzysztof Szol – Członek Zarządu RM

Agnieszka Rupniewska – Członek Zarządu RM

Alojzy Cieśla – Członek Rady Miejskiej

Jan Duer – Członek Rady Miejskiej

Jan Fatyga – Członek Rady Miejskiej

Iwona Filip- Członek Rady Miejskiej po konwencji

Krystyna Hałgas – Członek Rady Miejskiej

Witold Mokrzycki – Członek Rady Miejskiej

Jan Rębas – Członek Rady Miejskiej

Kazimierz Szczepaniak – Członek Rady Miejskiej

Henryk Szulta – Członek Rady Miejskiej

Wioletta Szymańska - Członek Rady miejskiej po konwencji

Radny Rady Miasta Zabrze

Alojzy Cieśla

Miejska Komisja Rewizyjna SLD Zabrze

Anna Katolik - Przewodnicząca MKR

Cyprian Górski - Członek MKR po konwencji

Zbigniew Nocoń - Członek MKR