Sojusz Lewicy Demokratycznej

Dokumenty - powiat: Zabrze

Planowany harmonogram spotkań Zarządu i Rady Miejskiej SLD w Zabrzu w 2012 r.

 

Wrzesień         Rada Miejska SLD     26.09.2012 r. godz. 18:00

Październik      Zarząd SLD               24.10.2012 r. godz. 17:00

                        Rada Miejska SLD     24.10.2012 r. godz. 18:00

Listopad           Zarząd SLD               21.11.2012 r. godz. 17:00

                        Rada Miejska             21.11.2012 r. godz. 18:00

Grudzień         Zarząd SLD                19.12.2012 r. godz. 17:00

                        Rada Miejska SLD     19.12.2012 r. godz. 18:00